Nieuwsbrief Stichting Red de kinderen van Mozambique, september 2023

Het omlijnde gebied is het terrein van Bernadette

Allereerst krijgt u de hartelijke groeten van Bernadette. Zij is blij en dankbaar voor al het meeleven, de gebeden, de trouwe betrokkenheid en de bijdragen. Dit maakt het mogelijk dat zij het werk in Mozambique kan doen en zich gesteund en gedragen weet. In deze brief praten wij u graag bij over wat er momenteel gaande is.

Bernadette heeft al jaren 1 vrijdag in de maand ‘oogtestdag’ en voorziet degenen die het nodig hebben van een leesbril. Sinds eind juli is er op 2 km van haar terrein vandaan een nieuwe oogkliniek gekomen. Deze is uitgerust met goede apparatuur en er werken oogartsen met veel compassie. Deze oogartsen hebben de samenwerking met Bernadette opgezocht omdat zij de lokale bevolking goed kent. Nu is er elke vrijdag oogkliniek in de kliniek op het terrein van Bernadette. De oogartsen komen dan en doen een screening naar staar en glaucoom en kijken welke mensen in aanmerking komen voor een oogoperatie in de nieuwe oogkliniek. Er is nu een lijst met patiënten opgesteld die geopereerd gaan worden. De operaties zullen eind september gaan starten. Ook de benodigde oogdruppels zijn voldoende op voorraad in de oogkliniek. Bernadette zal dan voorlichting geven over de leefregels na de operatie. De operaties zijn gratis. De leesbrillen die Bernadette heeft, zijn bijna op en ze hoopt dat de oogkliniek ook hierin gaat voorzien.

In de vorige nieuwsbrief schreven we al over de 200 albino’s in de Mocuba-regio. Bernadette heeft goed contact met hen. Zij probeert te helpen waar ze kan, er zijn veel zonnebrillen, zonnebrand en bedekkende kleding inclusief hoofddeksel nodig. Er zijn ook veel oogproblemen, ook hierin wordt de samenwerking gezocht met de nieuwe oogartsen. Naast dat het brillenproject op het terrein van Bernadette gaat stoppen, zijn ook de bijeenkomsten gestopt waarbij onderwijzers uit de regio maandelijks samenkwamen bij haar op het terrein. Nu er projecten stoppen komen er weer nieuwe dingen op haar pad én worden mogelijk. Bernadette had al jaren het verlangen om voor de jeugd uit meerdere kerken iets te doen. De jongeren komen dan bij elkaar voor bijbelstudie, voor educatie over gezondheid en om vriendschappen op te bouwen en sportactiviteiten te doen. Daarnaast hebben sommige scholen gevraagd of ze af en toe een uitje mogen hebben op haar terrein. Dit brengt altijd weer veel werk met zich mee voor Bernadette, maar ze geniet er ook erg van. De school van Felix komt half september en het programma is deels voorlichting over gezondheid en hygiëne en daarnaast ook sport en spel. Bernadette kijkt uit naar deze nieuwe ontwikkelingen.

De school voor de 3-6 jarigen op het terrein van Bernadette loopt goed. Vorig jaar hadden de onderwijzers gewerkt aan nieuwe lesboeken en het was erg fijn én goed om hier mee te werken. In oktober wordt gestart met het maken van nieuwe boeken voor het volgende schooljaar. Het schooljaar loopt in Mozambique bijna ten einde en de voorbereidingen voor het afscheid van de 6- jarigen komt er aan, wat betekent dat zij een uniform, rugzak met schrift en pen moeten hebben om naar de lokale school te mogen. De gezondheid van de schoolkinderen was goed dit jaar, er was weinig ziekte. Helaas bij de leraressen wel, die kampen met verschillende gezondheidsproblemen. Ook voor de kinderen die bij Bernadette wonen, loopt het schooljaar af. Bernadette had een gesprek op de scholen van de kinderen. Felix en Annie hebben prachtige rapporten en zijn goed vooruitgegaan. Antonio heeft veel hulp nodig bij zijn schoolwerk. Voor Julia (17) was de school moeilijk, zij heeft een laag niveau van functioneren, en zij ging met veel tegenzin naar school, ze is inmiddels van school af gegaan en leert nu basisvaardigheden voor thuis, zoals water putten en kleding wassen. De studerende kinderen zijn druk met hun studie. Quina heeft de komende maand haar laatste stage, deze is in een wat afgelegen omgeving, daarna komt voor haar de voorbereiding voor de examens. Isac zijn verplegersopleiding is vertraagd door de Covid, In Maputo heeft er meer stil gelegen doordat de Covid daar heftig was. Hij moet nog een en ander inhalen en heeft hierdoor ook minder kans gehad om stage te lopen. Martha heeft haar 1 e stage wat verder van huis en woont nu met een ander meisje. Dit brengt dan ook met zich mee dat ze nu voor zichzelf moet zorgen en alles zelf moet regelen, koken en kleding wassen en dergelijke.

Op 21 september start er een vrouwenconferentie bij Bernadette op het terrein, waar zij gastvrouw is en waar zij veel voor organiseert, van slaapplekken tot eten en bijbelstudies. Het is een nationale conferentie, ze verwacht 300 dames uit verschillende plekken van Mozambique, 2 per kerk. Het thema is: Geloof komt door horen. De bijbelstudies zullen worden opgenomen en Bernadette is druk bezig met audio bijbels en memory cards en hoopt elke kerk er één mee naar huis te kunnen geven, zodat de vrouwen het weer in hun kerk kunnen delen. In de verschillende kerken komen vrouwen dan weer in groepen van 25 bijeen. Veel van deze dames kunnen niet lezen, waardoor deze audioboeken hen enorm kunnen helpen om de bijbel ‘te lezen’ en hier samen over door te spreken. Bernadette hoopt dat Margarita, een van de vrouwen die bij Bernadette met de medicinale planten werkt, dan weer opgeknapt is en haar kennis over de medicinale werking van planten kan delen. De gevolgen van de orkaan Freddy zijn nog steeds aanwezig, het wordt nu ook met name gemerkt aan de oogst die een stuk minder groot is. Het gevolg is dat de voedselprijzen ook flink omhoog zijn gegaan.

Marieke is eind augustus naar Kaapstad geweest en kon 50 kg aan bagage meenemen voor Bernadette. In de 5 grote tassen zaten o.a. 100 paar kinderschoenen en -slippers, kinderzonnebrillen, zonnebrand, medische boeken en natuurlijk stroopwafeltjes. In Kaapstad was 420 stuks kinderondergoed voor ons gekocht, waar we ook een grote tas mee konden vullen. Het bijzondere was dat een zendeling later die week met een ’bakkie’ (4-wheel drive truck) naar Mozambique ging en alle spullen kon én wilde meenemen. Aan de grens waren gelukkig geen problemen en een week later is alles bij Bernadette aangekomen. Ze is er erg blij mee!

​Graag willen wij nog een aantal dank- en gebedspunten noemen: Wij willen danken voor het feit dat de schoolkinderen weinig ziek zijn geweest dit jaar. Dat de oogkliniek is gekomen met fijne dokters. Dat alle spullen goed zijn aangekomen bij Bernadette. Als gebedspunten willen wij graag naar voren brengen: De vrouwenconferentie die 21 september start, kracht voor Bernadette hiervoor. Gezondheid van de werknemers. Ook als bestuur willen wij u bedanken voor uw trouwe betrokkenheid.

Hartelijke groet, Steven, Artina, Loes en Marieke

Stichting Redt de kinderen van Mozambique

www.bernadettejansen.nl

Bankrekeningnummer NL76 RABO 0312 4239 50 t.n.v. Stichting Redt de kinderen van Mozambique

Uw gift is aftrekbaar voor de belasting.

inmiddels van school af gegaan en leert nu basisvaardigheden voor thuis, zoals water putten en kleding wassen. De studerende kinderen zijn druk met hun studie. Quina heeft de komende maand haar laatste stage, deze is in een wat afgelegen omgeving, daarna komt voor haar de voorbereiding voor de examens. Isac zijn verplegersopleiding is vertraagd door de Covid, In Maputo heeft er meer stil gelegen doordat de Covid daar heftig was. Hij moet nog een en ander inhalen en heeft hierdoor ook minder kans gehad om stage te lopen. Martha heeft haar 1 e stage wat verder van huis en woont nu met een ander meisje. Dit brengt dan ook met zich mee dat ze nu voor zichzelf moet zorgen en alles zelf moet regelen, koken en kleding wassen en dergelijke. Op 21 september start er een vrouwenconferentie bij Bernadette op het terrein, waar zij gastvrouw is en waar zij veel voor organiseert, van slaapplekken tot eten en bijbelstudies. Het is een nationale conferentie, ze verwacht 300 dames uit verschillende plekken van Mozambique, 2 per kerk. Het thema is: Geloof komt door horen. De bijbelstudies zullen worden opgenomen en Bernadette is druk bezig met audio bijbels en memory cards en hoopt elke kerk er één mee naar huis te kunnen geven, zodat de vrouwen het weer in hun kerk kunnen delen. In de verschillende kerken komen vrouwen dan weer in groepen van 25 bijeen. Veel van deze dames kunnen niet lezen, waardoor deze audioboeken hen enorm kunnen helpen om de bijbel ‘te lezen’ en hier samen over door te spreken. Bernadette hoopt dat Margarita, een van de vrouwen die bij Bernadette met de medicinale planten werkt, dan weer opgeknapt is en haar kennis over de medicinale werking van planten kan delen. De gevolgen van de orkaan Freddy zijn nog steeds aanwezig, het wordt nu ook met name gemerkt aan de oogst die een stuk minder groot is. Het gevolg is dat de voedselprijzen ook flink omhoog zijn gegaan. Marieke is eind augustus naar Kaapstad geweest en kon 50 kg aan bagage meenemen voor Bernadette. In de 5 grote tassen zaten o.a. 100 paar kinderschoenen en -slippers, kinderzonnebrillen, zonnebrand, medische boeken en natuurlijk stroopwafeltjes. In Kaapstad was 420 stuks kinderondergoed voor ons gekocht, waar we ook een grote tas mee konden vullen. Het bijzondere was dat een zendeling later die week met een ’bakkie’ (4-wheel drive truck) naar Mozambique ging en alle spullen kon én wilde meenemen. Aan de grens waren gelukkig geen problemen en een week later is alles bij Bernadette aangekomen. Ze is er erg blij mee!​Graag willen wij nog een aantal dank- en gebedspunten noemen: Wij willen danken voor het feit dat de schoolkinderen weinig ziek zijn geweest dit jaar. Dat de oogkliniek is gekomen met fijne dokters. Dat alle spullen goed zijn aangekomen bij Bernadette. Als gebedspunten willen wij graag naar voren brengen: De vrouwenconferentie die 21 september start, kracht voor Bernadette hiervoor. Gezondheid van de werknemers. Ook als bestuur willen wij u bedanken voor uw trouwe betrokkenheid. Hartelijke groet, Steven, Artina, Loes en Marieke Stichting Redt de kinderen van Mozambique www.bernadettejansen.nl Bankrekeningnummer NL76 RABO 0312 4239 50 t.n.v. Stichting Redt de kinderen van Mozambique Uw gift is aftrekbaar voor de belasting.