Sponsoring

Bernadette werd tot september 2004 gesteund door Christian Service Foundation Zuid Afrika. Door een verandering in leiderschap, was er niet langer visie voor Mozambique, met als gevolg dat de geldkraan werd dichtgedraaid. Dit betekent voor Bernadette dat ze geen enkele vorm van structureel inkomen heeft. Een aantal vrienden van Bernadette, gegrepen door het project, hebben het initiatief genomen om hier iets aan te veranderen door zichzelf verantwoordelijk te maken voor een (vast) bedrag wat per maand binnen moet komen.

Onze vraag is: Wilt u Bernadette steunen door maandelijks een bedrag over te maken?

Met een bedrag van bijv € 5,- per maand kan Bernadette al ontzettend veel doen voor ‘haar’ kinderen. Het spreekt voor zich dat meer natuurlijk altijd mag en zeer welkom is!

U kunt uw gift overmaken naar:

Rabobanknummer:  NL76RABO031.24.23.950
BIC-Code:   RABONL2U
T.n.v.:  Stichting “Red de weeskinderen van Mozambique”

Uw gift is aftrekbaar voor de belasting!