Volwassen educatie

Veel vrouwen in Mozambique hebben niet of nauwelijks onderwijs gehad, dit mede door de jarenlange oorlogen. Ongeveer 85% van de vrouwen en ook veel mannen zijn daardoor analfabeet. Bernadette heeft in 2007 een project opgezet om vrouwen onderwijs te geven in het leren lezen en schrijven.

Er wordt op 2 niveaus les gegeven. Er zijn 2 klassen met ongeveer 25 vrouwen per klas. Bernadette werkt nauw samen met de plaatselijke sociale dienst. De leerkrachten worden in samenwerking met de sociale dienst aangenomen voor dit project.

Naast de taallessen krijgen de vrouwen ook handwerkles, breien en werken met de naaimachine. Ze komen naar het project toe om met de naaimachine te werken omdat ze niet over een eigen naaimachine beschikken. Op het moment maken ze poppen en tassen. Deze zijn ook in Nederland te koop. Hiermee steunt u de vrouwen in Mozambique, die hierdoor een inkomen hebben.

U kunt de poppen en tassen bestellen via de rubriek contact.