Bestuur/financiële zaken

De Stichting Red de kinderen van Mozambique is opgericht op 1 januari 2005. Het postadres van de Stichting is Dorpsstraat 48, 3751 ER Bunschoten. Voor telefonisch contact kunt u bellen 06-16227180 (Loes Hopman).

Het telefoonnummer van Bernadette in Mozambique is 0258866481577.

Het bestuur van de Stichting bestaat uit de volgende personen: Artina Vedder (voorzitter), Steven Beukers (secretaris), Loes Hopman (penningmeester), Marieke Fennema (algemeen bestuurslid) De bestuursleden krijgen geen enkele vorm van financiële vergoeding.

Het fiscale nummer van de Stichting is 814114350. De Stichting Red de kinderen van Mozambique heeft het ANBI keurmerk. Dit houdt in dat uw gift fiscaal aftrekbaar is.

De doelstelling van de Stichting:  De activiteiten van de Stichting bestaan voornamelijk uit het werven van fondsen die ingezet worden voor de volgende projecten: Het runnen van een dag(opvang) voor weeskinderen , het aan kinderen en volwassenen verstrekken van informatie over hygiëne, gezondheidzorg, de teelt van voedingsgewassen (agrarische producten) en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. Dit alles gebeurt in het Afrikaanse land Mozambique in de plaats Mocuba.

Hoofdlijnen actueel Beleid: +/- 100 weeskinderen in de leeftijd van 3 tot 6 jaar een dagopvang bieden, 2 maaltijden per dag te verstrekken en een basis meegeven op het gebied van hygiëne en onderwijs. Het lezen en schrijven bijbrengen aan volwassen vrouwen om zo het analfatisme terug te brengen en  zo de vrouwen een zelfstandige toekomst te bieden. Het geven van voorlichting aan tienermeisje op het gebied van hygiëne en en seksualiteit in combinatie met de hiv-problematiek.

jaarrekening 2023

publicatie anbi 2023

jaarrekening 2021

Publicatie anbi 2021

Jaarrekening 2022

Publicatie anbi 2022