Nieuwsbrief Stichting Red de kinderen van Mozambique, december 2022

Bernadette en haar kinderen

Geliefde vrienden,

Het is weer tijd voor een update van het werk van Bernadette Jansen in Mocuba.

Hoe gaat het met Bernadette?

Bernadette is op dit moment in Zuid-Afrika. Ze gebruikt deze tijd voor medische en praktische zaken. Ze staat nog onder controle als gevolg van haar borstkanker. Ook gaat ze naar de tandarts en doet ze inkopen van veel dingen die niet goed verkrijgbaar zijn in Mocuba.

            Bovenal is het voor haar de tijd om bij haar familie te zijn, in het bijzonder bij haar moeder. Het gaat niet goed met haar moeder. Ze heeft de afgelopen periode in het ziekenhuis gelegen op de intensive care vanwege ernstige ademhalingsproblemen. Ook is zij aan het dementeren. Haar moeder woont met haar zoon in een appartement en bijna alle zorg komt neer op de twee broers van Bernadette. Na het overlijden van haar jongere zus is Bernadette de enige dochter. Het is moeilijk voor haar dat ze als dochter niet veel kan bijdragen in de zorg voor haar moeder, omdat haar eigen leven duizenden kilometers verder is. Dat vreet aan haar. Ook al doet ze ergens anders veel goed werk, toch ontkomt ze niet aan die innerlijke strijd. Deze periode probeert ze er zoveel mogelijk te zijn voor haar moeder en haar broers.

            Ook deze keer kon Bernadette meerijden met iemand van Mocuba naar Kaapstad. Dat is een autoreis van ongeveer zeven dagen. Heel lang geleden heeft één van ons (Loes) die reis zelf ook tweemaal gemaakt. Ze is het nooit vergeten! Het was vooral lang en intensief: 14 dagen in een oude auto, van top tot teen onder de blauwe plekken en het bruine zand door de slechte wegen, soms angstig, soms ook heel mooi. Die wegen zijn inmiddels zo verbeterd dat het in 7 dagen kan. Dat is nog steeds lang, maar Bernadette verkiest deze manier. Het is goedkoper, ze heeft zich aan minder regels te houden, ze kan veel meer bagage mee heen en terug nemen en het is uiteindelijk betrouwbaarder. Ook geeft het haar de gelegenheid om onderweg mensen op te zoeken.

            Zelf ontving Bernadette ook bezoek. De Evangelische gemeente de Ark in Nijkerk ondersteunt Bernadette al vanaf het begin. Vanuit de Ark is er ook een groepje leden dat regelmatig contact heeft met Bernadette, waaronder Tet en Henk Bakker. Zij waren met vakantie naar Zuid Afrika en hebben 7 december afgesproken met Bernadette in Kaapstad. Een hele leuke ontmoeting en een bemoediging voor Bernadette.

Thuis in Mocuba zorgt een medewerker voor de jongere kinderen. De oudere kinderen wonen op zichzelf. Isac doet een opleiding tot verpleegkundig in Maputo en Quina doet een opleiding verpleegkundige medische techniek in Quelimane. Bernadette kan vol trots vertellen over wat al haar kinderen doen. Ze is een echte trotse moeder!

De kinderen van de opvang

Het is nu zomer in Mozambique en de kinderen hebben grote vakantie. Dat is voor velen niet echt een fijne tijd, onder ander door de hitte en de honger. Bernadette noemt het ook Honger Seizoen. De oogst moet nog groeien en de oogsttijd is in april/mei. Zoals we weten is dat hele proces erg onzeker: te droog en te heet om iets te planten, of later te nat om alles tot een goed einde te brengen. Daarom deelt ze voedselpakketten uit aan de kinderen met bijvoorbeeld een zak rijst. Deze voedselpakketten zijn noodzakelijk om de lange onzekere periode te overbruggen.

Het afgelopen jaar

Er zijn veel meer mensen die hulp krijgen via het werk van Bernadette. Zo ook Celia. Haar echtgenoot is overleden, ze is HIV-positief en zorgt voor haar vijf kinderen. Bernadette heeft haar geholpen om haar huisje te verbeteren door voor haar bamboe en ander hout te kopen om het dak te repareren.

            Afgelopen jaar waren er ook verschillende andere activiteiten. Zo waren er conferenties voor dominees en ouderlingen van verschillende kerken, gericht op onderwijs en onderlinge opbouw en verbinding. Ook waren er conferenties over gezondheid en preventie, onderwijs voor vrouwen en bijbels onderwijs voor jeugd. Er waren bijeenkomsten gericht op oogzorg, waarbij honderden mensen een bril kregen. Alles is gericht op VERBETERING. Het gaat om kennis overdragen, zodat de ander dat kan toepassen, maar vooral ook die kennis zelf weer kan overdragen. Dat gaat van het Evangelie tot aan het wassen van je eigen handen, van oud tot jong, van arm tot rijk. 

Bernadette en een medewerkster spreken de vrouwen toe op de conferentie

Bernadette en een medewerkster spreken de vrouwen toe op de conferentie

           Er is ook veel en gevarieerd uitgedeeld: schrijfpakketjes voor kinderen, zakken rijst, zonbescherming voor albinokinderen en ouderen, kleding, dekens, brillen, bijbels, medicatie, melkpoeder, muskietennetten en nog veel meer. Bernadette probeert veel daarvan ook zelf of met haar medewerkers te maken. Zo worden de schorten voor school, sommige schooluniformen, boekjes gericht op bijbels onderwijs/ gezondheid/ preventie en dergelijke worden vaak met de hand gemaakt of samengesteld.

Uitdelen van melkpoeder
Uitdelen van zonnebrand aan een albinokindje

Toekomst

Bernadette is ook gericht op de verdere toekomst. Sociale zekerheid voor zichzelf vindt ze niet belangrijk, maar wel voor de kinderen die aan haar zijn toevertrouwd en bij haar wonen. Op het stuk land naast haar huis en het project heeft Bernadette daarom een paar jaar geleden een paar kleine huisjes/ hutten gebouwd voor ondermeer Zee en zijn broertjes. Misschien kunt u zich dat nog herinneren. Op ditzelfde stuk grond worden nu ook kleine huisjes gebouwd voor Quina en Annie, voor Isac en uiteindelijk voor al haar eigen kinderen.

Er blijven altijd zorgen. Het land en de natuur geven van zichzelf af veel onrust en er is vaak extreme hitte, droogte of regen. Oogsten mislukken, er is politieke onrust, er is ziekte en armoede. Er is ook een toename van andere zorgen, waaronder de toename van geweld of inbraken. Dit gebeurt helaas ook op het terrein van Bernadette. Zo zijn de essentiële regenpijpen en de opvangbakken voor het regenwater gestolen en is de waterpomp vernield.

Er is heel veel om dankbaar voor te zijn, er is veel om bezorgd om te zijn. Er zijn veel onzekerheden, maar wat absoluut zeker is, is onze dankbaarheid voor jullie ondersteuning.  Zonder die ondersteuning en betrokkenheid zijn wij niets. Of beter gezegd: zonder steun kan Bernadette weinig doen met wat ze tegenkomt op haar pad. Ze is iedereen zo ontzettend dankbaar voor de mogelijkheid om zoveel meer te doen!  

Namens de stichting willen ook wij iedereen bedanken voor elke betrokkenheid bij het werk van Bernadette, van oud tot jong, arm tot rijk, van veel tot weinig… We zijn ontzettend blij met alles en iedereen! We hopen dat jullie nog lang betrokken willen blijven.

Namens Bernadette,

alle kinderen en medewerkers van het project,

maar ook namens de stichting, willen wij iedereen

gezegende kerstdagen toewensen en

heel veel zegen voor het komende jaar.

Steef, Marieke, Loes en Artina

www.bernadettejansen.nl

Rabobank NL76RABO031242950 tnv Stichting Red de kinderen van Mozambique

Uw giften zijn aftrekbaar voor de belasting