Nieuwsbrief Stichting Red de kinderen van Mozambique, oktober 2021


De herfst is bij ons begonnen, ook weer hoog tijd om wat van ons te laten horen.
Uiteraard zijn er in een land als Mozambique ook veel problemen veroorzaakt door Covid. Ik heb
geen informatie over wel of niet vaccineren maar wel over de gevolgen die er zijn voor het werk
van Bernadette en wat zij op haar manier heeft gedaan om te helpen.


De opvang is lange tijd dicht geweest, daarna waren de kinderen gericht op het houden van afstand,
minder elkaar aanraken en het zorgen voor hygiëne. Altijd een klus voor kleine kinderen.
Bernadette is natuurlijk blij dat ze weer mochten starten maar ze merkt dat de kinderen minder
spontaan en vrij zijn. Ze gaat er vanuit dat dit wel weer beter zal worden.
Meerdere oma’s zijn de afgelopen periode geholpen met hand en span diensten. Enkele
voorbeelden. Oma Angelina zorgt voor 3 kleinkinderen. Het dak van haar huisje is vervangen met
een nieuwe laag riet, noodzakelijk voor het regenseizoen. Oma Adinha zorgt voor 6 kleinkinderen.
Ook haar dak en de steunpilaren zijn met riet en bamboe vervangen. Vaak wordt dan ook voorzien
in kleinere maar essentiële zaken zoals een muskietennet.


Waar veel tijd in gaat zitten is het zaaien, verzorgen en oogsten van verschillende producten. Zo is
Bernadette nu bezig met het drogen en vervolgens fijn stampen van een bepaald soort blad. Dit
wordt dan gebruikt als hoestsiroop of crème tegen ontstekingen. Als je de beschrijving hoort hoe het
allemaal in z’n werk gaat, ga je het meteen meer waarderen. Even een receptje ophalen of naar de
drogist is er niet bij.


Met de kinderen die bij Bernadette in huis wonen gaat het goed. Quina, is bezig met een medische
opleiding. Ze moet op verschillende gebieden stage lopen. Zo ook bij een soort van verloskundige
afdeling. Het raakte haar om de grote problemen met eigen ogen te zien. Veel te kleine kindjes die
ondervoed zijn. Ze besloot om een gesprek aan te gaan met de verloskundigen, iets wat gezien de
status van een leerling niet gebruikelijk is. Ze vroeg of ze mocht delen wat ze zelf kende van het
werk van Bernadette. Dit gaf de openheid voor Quina om die lessen, maar ook materialen zoals
babyflesjes en die daarbij behorende hygiëne, over te brengen. Ook heeft Quina zich beschikbaar
gesteld om bloeddonor te zijn. Bernadette was vooral geraakt dat Quina nu zelf de bewogenheid
heeft ervaren naar de ander toe. Als een trotse ouder groeide haar hart: hier doe ik het voor!

Het is nu het droge seizoen. De rivieren zijn erg droog. De dreiging van extreme droogte ligt weer
op de loer. Bernadette hoopt sowieso december door te komen met het water wat ze nu heeft
opgevangen. Het stikt van de muggen die de gevaarlijke ziekte malaria overbrengen. Altijd nog één
van de belangrijke redenen voor het overlijden van veel mensen. Het blijft een aandachtspunt om
mensen muskietennetten te geven maar helaas prikken deze nare beestjes ook op al die momenten
als men niet beschermd is. Ik hoorde deze week op het nieuws dat er eindelijk een vaccin is
gevonden tegen malaria. Hoe lang zal dat duren dat dit beschikbaar is waar het zo ontzettend hard
nodig is? Ik ben bang dat we dan mogelijk weer vele jaren verder zijn. Want zoiets toegankelijk
maken voor diegene die het het hardste nodig hebben is zeer kostbaar en een bijna onmogelijke
operatie. We wachten het af.


Bernadette vraagt of mensen willen bidden voor bescherming voor haar terrein en diegene die bij
haar betrokken zijn. Gebed voor de dreigende droogte. Voor de onderlinge strijd van lokale groepen
die macht willen hebben. Voor oplossingen voor de ellenlange problemen waar de armste mensen
steeds weer tegen aan blijven lopen.


Gelukkig is er ook veel om voor te danken! Dat Bernadette daadwerkelijk ervaart dat ze de kracht
en bescherming ontvangt om elke dag weer te starten en te doen wat haar hand vind om te doen.
Haar basis principe! En dat er steeds weer mensen zijn die haar willen ondersteunen. Zonder die
steun kan zij uiteindelijk weinig doen. Artina heeft een interview gegeven over het werk van
Bernadette bij de Lokake Omroep Spakenburg
Leuk om te terug te luisteren, Te beluisteren bij de LOS radio op 31/8/2021.
https://www.omroepspakenburg.nl/podcast/je-raakt-er-niet-los-van-31-08-2021/


Dit was een klein overzicht van het leven van Bernadette. Vanuit de stichting willen we ook
iedereen weer bedanken voor de steun die iedereen op zijn of haar eigen manier geeft.
Gods zegen toegewenst.

Hartelijke groet namens Bernadette, Steef, Marieke, Loes en Artina


Stichting Red de kinderen van Mozambique
www.bernadettejansen.nl
Rekeningnummer NL76RABO0312423950