Nieuwsbrief, Stichting Red de kinderen van Mozambique, december 2021

Lieve vrienden van Bernadette,


Het is december 2021, het jaar is bijna om.
We kijken terug op een jaar waarin we Gods trouw en zorg weer mochten ervaren. Ondanks alle
reuring in de wereld is Hij steeds dezelfde in Zijn liefdevolle zorg voor ons.
Het afgelopen jaar kon Bernadette minder kinderen, 60 in plaats van 100, op school laten komen
vanwege de corona-maatregelen. Het mochten nu alleen weeskinderen zijn. Het schooljaar loopt van
eind januari tot eind november.
De kinderen hebben ook les gehad in de corona-maatregelen: hygiëne en afstand houden.
Bernadette had buiten grote stenen op afstand gelegd waarop de kinderen konden zitten. Dit werkte
goed voor de buitenactiviteiten.
De onderwijzeressen die bij Bernadette werken zetten zich nog steeds vol enthousiasme en inzet in,
met veel hart voor de kinderen. Ze zijn heel trouw, al jaren in dienst. Geweldig! Bernadette heeft alle
jaarlijkse activiteiten zoals childrens day (jaarlijkse verjaardagsfeest voor iedereen, er worden geen
aparte verjaardagen gevierd van de schoolkinderen) allemaal gevierd, zij het op een creatieve
aangepaste manier.

Gelukkig is iedereen gezond gebleven, ook de mensen met een zwakkere gezondheid zijn niet
getroffen door corona.
Afgelopen november konden 12 kinderen doorstromen naar de reguliere school. Zij kregen een
schooluniform en schriftjes voor hun vervolgschool. Omdat al deze kinderen wees zijn, heeft
Bernadette ook het schoolgeld voor hen en nog 38 andere kinderen kunnen betalen.

Bernadettes vergunning voor de school moest dit jaar verlengd worden en hiervoor heeft ze een
boekwerk aan informatie en formulieren moeten aanleveren, in totaal zo’n 300 pagina’s. Ze heeft net
bericht gekregen dat de vergunning is verleend en dat ze het nieuwe schooljaar weer verder kan
gaan. Ze is God hier erg dankbaar voor. Ze hoopt dat er in het nieuwe jaar weer 100 kinderen mogen
komen van 2-5 jaar oud.
Van de kinderen die bij Bernadette wonen zijn de oudste 2 uit huis gegaan om te studeren.
Quina studeert om dokter te worden in Quilimane, de dichtstbijzijnde grote stad en woont daar in
een huisje. Ze vindt de studie geweldig en is leergierig en ze is het eerste jaar goed doorgekomen.
Isac is bij familie in Maputo gaan wonen om verpleging te studeren. Hij heeft ook een goed eerste
jaar gehad. Quina kon soms naar huis komen, maar voor Isac was dat een te lange reis, dus het
contact moest via de telefoon en whats-app onderhouden worden. Bernadette kon met iemand
meerijden naar Zuid-Afrika en ging langs Maputo om Isac te zien. Hij was gegroeid in alle opzichten.
Bernadette is heel trots op hem.
Martha gaat nu naar de laatste klas van de middelbare school. In het afgelopen schooljaar ging ze
met name in de avond naar school omdat de klassen gespreid over de dag op school mochten
komen.
Felix heeft goede cijfers gehaald en is over naar de 8e
klas van de 12. De school waar hij nu zit heeft
maar 7 klassen, dus hij gaat in het nieuwe jaar naar een nieuwe school.

Antonio is mooi vooruit gegaan op school en is overgegaan naar de volgende klas.
Julia blijft een zorgenmeisje door haar mentale achterstand en de medische zorg die ze nodig heeft,
ze heeft regelmatig epileptische insulten. Ze is een vrolijk meisje, dat van gezelligheid houdt.
Annie doet het geweldig op school, ze had 19 van de 20 punten gehaald voor een toets, maar ze
snapte niet waarom die ene vraag fout was gerekend, want het was niet fout. Bernadette heeft het
bij de lerares aangekaart en het klopte, dus ze kreeg 20 uit 20 punten, een 10 dus!


In het afgelopen jaar heeft Bernadette 2000 brillen kunnen uitgeven. Het was mooi om de gezichten
van de mensen te zien die ineens weer de letters in de bijbel konden lezen.
Van de albinokinderen heeft een groot aantal een bril nodig, naast de zonnebrand met hoge factor.
Bernadette heeft 16 albino’s die op dit moment geholpen worden.
Ook heeft weer een groot aantal baby’s melkpoeder ontvangen en ze ziet ze groeien.
Het is erg droog in Mozambique en zo’n 43 graden Celsius. De grote rivier die door Mocuba loopt
staat droog. Bernadette heeft 50 oma’s rijst- en pompoenenzaden gegeven, zodat ze die met hun
kleinkinderen kunnen planten. Er is dan wel regen nodig om te kunnen planten zodat er uiteindelijk
goed geoogst kan worden. Op het terrein bij Bernadette worden ook pinda’s en bonen gezaaid, deze
hebben een hoge voedingswaarde. Deze worden voor de maaltijden van de kinderen gebruikt. Wilt u
meebidden voor regen en voor een goede oogst?


Bernadette is begin van de maand op weg gegaan naar Zuid-Afrika voor haar jaarlijkse medische
check-up. De zus van Bernadette is eerder dit jaar onverwachts overleden, maar Bernadette kon er
toen niet heen vanwege de corona-maatregelen.
Het is fijn dat ze nu wat tijd met haar familie kan doorbrengen.
We bidden dat haar jaarlijkse check-up weer goed zal zijn.
Voor het komende jaar zijn er weer mooie plannen, naast de ‘gewone’ activiteiten. Er komt een
groep die 400 mensen met een handicap wil helpen met rolstoelen. Dat is een enorme zegen, hier is
veel behoefte aan.


Bernadette kijkt met veel dankbaarheid terug op het afgelopen jaar voor alles wat bereikt is ondanks
de moeilijkheden. Ze is u dankbaar voor uw gebed en de ondersteuning die u geeft.
Wilt u haar en alles wat ze doet blijven gedenken in uw gebeden? Want alleen Hij maakt dit alles
mogelijk ! Hem komt alle lof en dank toe.


In deze decembermaand willen wij u als bestuur ook bedanken voor uw trouwe steun en
betrokkenheid van het afgelopen jaar bij Bernadette en al haar kinderen, die bij haar wonen, bij haar
naar school komen en de kinderen die ze op andere manieren ondersteunt.
Wij wensen u gezegende kerstdagen en Gods zegen voor 2022!


Warme groeten,
Artina, Loes, Steven en Marieke