Nieuwsbrief Stichting Red de kinderen van Mozambique, december 2020

Nieuwsbrief 38 december 2020: Red de kinderen van Mozambique

2020, een jaar, zo anders als andere jaren onder andere door COVID-19. Ook in Mozambique zijn de gevolgen merkbaar. Het schooljaar loopt van januari tot november, de scholen gingen in maart dicht en de school bij Bernadette is niet meer open gegaan. De kinderen missen dan naast de lessen die ze krijgen, ook twee maaltijden per dag, basale gezondheidszorg en twee keer een set kleren. De oogkliniek die maandelijks wordt gehouden moest eerst dicht en mocht later weer plaatsvinden, maar er mochten minder mensen komen. De kinderen die bij Bernadette wonen gaan naar verschillende scholen en na een periode van lock-down konden de oudsten weer af en toe naar school. De medewerkers van Bernadette kwamen volgens een schema om en om. Bernadette heeft deze lock-downperiode aangegrepen om met de medewerkers onderhoud te doen aan de gebouwen en het terrein. Ook hebben zij voedsel- en kledingpakketten gemaakt voor de leerlingen van de school. De juffen hebben die bij de kinderen thuis gebracht. Zij konden dan meteen kijken hoe de thuissituatie was in deze periode. Nu, in november/december, breekt in Mozambique het ‘hongerseizoen’ aan en vanuit Zweden is er een donatie gekomen om voor de schoolkinderen opnieuw pakketten te maken met voedsel, ondergoed en tandenborstels. Daarnaast krijgen de families spullen om het land te bewerken, een machete (kapmes), een soort schoffel en zaden. Heel fijn, want dit geeft naast direct eten ook mogelijkheden voor de langere termijn om zelf voedsel te verbouwen. Deze mensen uit Zweden zijn zendelingen in Mocuba, maar zijn door de COVID-19 terug gegaan naar Zweden en willen graag iets voor het project doen. Op een gegeven moment kwamen ook de mondkapjesplicht en de hygiënemaatregelen in Mocuba. Bernadette heeft iemand gevraagd een patroon van een mondkapje te maken en vervolgens zijn ze mondkapjes gaan maken. Dit ging volgens het principe van see one, do one, teach one (kijk naar hoe er één gemaakt wordt, maak er één én leer het weer aan een ander). De mensen die al betrokken zijn bij Bernadette hebben dit geleerd, maar vervolgens hebben zij het ook weer aan anderen geleerd die bij hen in de buurt/omgeving wonen. Ook het handen wassen en de andere hygiëne maatregelen moesten worden aangepast. Bernadette heeft heel slim een jerrycan zo opgehangen dat deze met een touw via de voet te bedienen is zodat niemand iets hoeft aan te raken. Wat ons ook tot dankbaarheid stemt is dat er niemand uit de kring van Bernadette is overleden aan de corona. Zelfs niet de mensen die zwak zijn vanwege HIV. Het heeft ook weer verbeteringen met zich meegebracht; waar de mensen met Aids eerst elke paar weken medicijnen moesten ophalen, hebben ze nu medicijnen voor 3 maanden tegelijk meegekregen. Vorig jaar hebben wij een oproep gedaan voor een extra inzameling voor een nieuw dak en muskietengaas voor de ramen van de school. Wij hebben hier een mooi bedrag voor ontvangen en er is hard gewerkt aan het verkrijgen van de juiste materialen en de realisering hiervan. Het dak is vernieuwd, de ramen zijn hersteld. Geweldig. Heel veel dank! Bij Bernadette wonen zeven kinderen/tieners. De oudste twee zitten in hun eindexamenjaar van de middelbare school. Ook voor hen verloopt dit anders dan gehoopt en verwacht. Normaal is er in december vakantie, maar die gaat nu niet door, zodat ze niet al te veel vertraging in hun studiejaar oplopen. Quina (19 jaar) is toen ze acht jaar oud was bij Bernadette komen wonen (met haar broertje Felix). Haar vader overleed toen zij nog erg jong was en haar moeder was opnieuw getrouwd. Bij de geboorte van Felix overleed moeder. De oma die de zorg voor de twee kinderen op zich genomen had, heeft Bernadette gevraagd voor de kinderen te zorgen na haar overlijden. Tot haar achtste jaar is Quina onder moeilijke armoedige omstandigheden opgegroeid en was ze nog nooit naar school geweest. Sinds ze bij Bernadette woont gaat ze naar school en is ze erg gemotiveerd. Ze is ook slim en heeft hierdoor een paar klassen kunnen overslaan. Nu doet ze examen en wil ze dokter worden. Om deze studie te kunnen volgen zal zij waarschijnlijk naar Quelimane gaan, dat is ongeveer 225 km verderop. Ze groeit in geloof en deelt hier op een mooie manier over. Isaac (20) woont nu zeven jaar bij Bernadette, zijn vader overleed toen hij jong was en toen is hij bij zijn oma komen wonen. Oma nam hem altijd mee naar Bernadette en hij speelde veel met Felix. Nu woont hij samen met zijn nichtje Martha bij Bernadette omdat oma te veel kinderen had om voor te zorgen en inmiddels oud is. Isaac doet erg zijn best op school en wil graag verpleger in het ziekenhuis worden. Hij heeft een zorgzaam karakter en is een gevoelige jongeman. Sinds vorig jaar is hij persoonlijk bezig met het geloof en groeit hij hierin. Voor hen beiden betekent dit, dat er collegegeld betaald moet worden van €70,- per maand en ze zullen een laptop nodig hebben. Mocht u hier speciaal aan bij willen dragen, heel graag. Martha (16) is druk met haar schoolwerk en wil graag zendelinge worden. Felix (11) is ook druk bezig met school en wil graag piloot worden. Antônia (11) leest veel en wil voetballer worden. Hij heeft de ruimte om goed te oefenen. Julia (13) zal altijd veel zorg nodig hebben door haar epilepsie en de insulten die dit geeft, al zijn die minder nu ze goed op medicatie is ingesteld. Ze gaat naar een lokale school samen met haar broertje Antônia en ze speelt veel met Annie. Annie (5) is een erg slim meisje en heeft de school bij Bernadette al afgerond en gaat naar een lagere school, die nog uitgezocht moet worden. Bernadette heeft zelf haar jaarlijkse controle na de borstkanker gehad en deze was gelukkig goed. Voor 2021 hoopt Bernadette dat de school op haar terrein in maart weer kan starten. Alle voorbereidingen zijn al getroffen. Maar voordat ze kan openen zal er een inspectie plaatsvinden door gezondheidswerkers en sociaal werkers om te kijken of er voldoende hygiënemaatregelen zijn getroffen. Er is veel om dankbaar voor te zijn: Gods zorg en trouw, gezondheid, uw betrokkenheid en trouw bij Bernadette, het project en ‘haar’ kinderen .

Dank voor uw gebed en bijdragen die dit alles mogelijk maken.