Nieuwsbrief Stichting Red de kinderen van Mozambique, juni 2019

Nieuwsbrief Stichting Red de kinderen van Mozambique, juni 2019
Deze nieuwsbrief is geschreven in Mocuba bij Bernadette. Loes en Marieke zijn een kleine 2 weken bij
Bernadette op bezoek. Voor Loes is het 9 en voor Marieke 8 jaar geleden dat zij hier waren.
Bernadette heeft nu een heel gezin waar ze mee woont en het was leuk om hen beter te leren
kennen en met hen op te trekken. Quina is 18 en heeft dochter Annie van 3, Quina’s broertje Felix
woont al sinds hij klein was bij Bernadette hij is 10 jaar, Maninha (14) en haar neef Isac (18) wonen er, en Antonio(9) en Julia (12). Deze kinderen zijn allemaal wees.

Het is mooi om te zien hoe goed het project er bij staat. Alles ziet er goed uit. De schilderingen op de
muren van de school zijn nog steeds mooi, alles wordt zeer goed onderhouden en bijgehouden. Elke
ochtend wordt alles aangeveegd en de troep die het terrein opwaait, opgeruimd.
De juffen die op de school werken, zijn hier nu al 14 jaar en ook de kokkinnen werken hier al jaren,
het is een leuk weerzien.
Na de cyclonen, die hier 500 km vandaan waren, is er veel regen gevallen. In en rond Mocuba heeft
dit de zwak gebouwde huizen getroffen, huizen worden vaak van modder en gras gebouwd. Na de
regen komen er ook meer muskieten en is er dus meer kans op malaria. Ook is de aanplant van de
oogst voor een deel verloren gegaan, waardoor later dit jaar meer hongersnood wordt verwacht. Wij
hadden een gift uit Nederland gekregen om iets te doen voor de mensen na de cyclonen. Daarvan
​hebben we muskietennetten gekocht en uitgedeeld aan alle kinderen van de dagopvang en aan de
mensen die bij Bernadette werken. Ze waren er erg blij mee.

Ook hebben we een moestuin gemaakt. Er worden bakken gemetseld, waarin nieuwe goede aarde
wordt gedaan en we zijn aan het voorzaaien zodat de plantjes straks overgeplant kunnen worden in
de bakken. We planten courgettes, pompoenen, komkommers, uien en wortels. We hebben ook wat
bloemen meegenomen. 9 jongens hebben geholpen met het sjouwen van stenen en het metselen.
Wij hebben hen mee naar de markt genomen en hier mochten ze twee sets kleding kiezen en een
paar slippers, ze kregen ook een staaf (groen) zeep. Natuurlijk werd er wat lekkers gegeten en
gedronken, het was een feestelijk uitje.

Basisschool de Grondtoon uit Bunschoten had onderbroeken ingezameld voor de kinderen van de school bij Bernadette. Wij hadden ze aan een waslijn gehangen en elk kind mocht er 2 kiezen. Er valt hier
over het algemeen weinig te kiezen. Sommige kinderen wisten precies welke ze graag wilden hebben
en andere waren aarzelend, maar iedereen was er ontzettend blij mee. Bedankt leerlingen, meesters en juffen van de Basisschool De Grondtoon!


Vorig jaar hadden we in de nieuwsbrief geschreven over een tante die 18 weeskinderen in huis had
en waarvan het huisje in een slechte staat was. Dankzij een royale gift is er voor de tante een stenen
huis met een golfplaten dak gebouwd. Ook hier een dankbare familie

Bernadette heeft naast de school een aantal andere vaste groepen:

– Elke zaterdag wordt er gevoetbald op het terrein. De jongens die bij Bernadette wonen doen
er ook aan mee.

– Er komt wekelijks een meidengroep, die ook educatie krijgt omtrent gezondheid, hygiëne en aids en malaria      preventie.

– 2x per jaar komen er docenten uit de omgeving voor een weekend voor bijscholing en
uitwisseling, dit was toevallig het weekend dat wij er waren. Er waren ongeveer 60 docenten
die ook bleven overnachten en dat verder zelf regelen. Margaritha, die bij Bernadette werkt,
heeft een lezing gegeven over medicinale planten. Dit was erg leuk. Er waren stekjes van de
planten die zij weer mee konden nemen, zodat zij zelf hun eigen planten kunnen gaan
kweken. Ook konden docenten die minder goed konden lezen een leesbril krijgen.

– 1x per jaar organiseert Bernadette een Vrouwenconferentie, van elke kerk komen er 2 dames.
Er wordt dan bijbelstudie gedaan, zij krijgen ook materiaal om weer in hun eigen kerk te
gebruiken door het jaar heen en er is tijd voor ontspanning en leuke vrouwen dingen.

– Elke 1e vrijdag van de maand kunnen mensen komen om hun ogen te laten testen en een bril
te passen. Ongeveer 80-120 mensen worden per keer van een bril voorzien.

Op de muren van de gebouwen zijn educatieve tekeningen gemaakt over het voorkomen van malaria en aids en over hygiëne. Deze tekeningen zijn voor een deel ook vanaf de weg te zien.

Alle kinderen die van de school van Bernadette doorstromen naar de lokale
scholen krijgen een uniform. Er zijn nieuwe patronen gemaakt en er is vast een start gemaakt met
het naaien van de uniformen zelf.

De school bij Bernadette staat er nu ongeveer 15 jaar en doet nog elke schooldag dienst. Het dak van
de school is aan vervanging toe, want er zijn inmiddels wat gaten in het dak en bij regen lekt het. Ook
de horren voor de ramen, om de muskieten buiten te houden, zijn aan het vergaan en vertonen
gaten. Er zijn inmiddels betere golfplaten te verkrijgen in Mocuba, daarom willen wij het hele dak
vernieuwen en ook de ramen van nieuw horrengaas voorzien. Hierbij willen wij uw hulp vragen.
De kosten van 1 golfplaat en 1 hor zijn € 30 incl. arbeid. Er zijn ongeveer 212 golfplaten nodig en er moeten 56 raamhorren worden vervangen. Wilt u een of meer golfplaten of horren sponsoren? dan kunt u uw gift overmaken op bankrekeningnummer NL76RABO0312423950 onder vermelding van “dak”. Bernadette en de kinderen zullen u erg dankbaar zijn.

Wij hebben een ontzettend goede en ook gezellige tijd bij Bernadette gehad, lekker koffie gedronken,
bijgepraat, ‘gewerkt’ , gerelaxt en plezier gehad.
Wij zijn dankbaar voor haar gezondheid en haar energie om telkens weer door te gaan, voor de
voortgang van het project en voor uw steun in de vorm van gebed en giften. Wij zijn God dankbaar
voor Zijn bescherming en zegen op het project.

Een hartelijke groet van Bernadette!

En van ons, Loes, Artina, Steven en Marieke

Voor meer info www.bernadettejansen.nl