Nieuwsbrief Stichting Red de kinderen van Mozambique, december 2016

Beste vrienden, vriendinnen en supporters van Bernadette en haar “kinderen”

Het is weer een bewogen jaar geweest voor Bernadette met up en downs. Bernadette is altijd in de weer en er komen altijd wel mensen langs die haar hulp nodig hebben, daardoor komt ze vaak niet aan geestelijke rustmomenten toe om opgebouwd te worden. Bernadette is daarom in juli naar de Love Africa Conferentie geweest in Zambia. Ze heeft daar een fijne, opbouwende week gehad met zendelingen uit geheel Afrika. Er waren veel opbouwende preken en veel relevante workshops en lessen die ze kan gebruiken binnen haar project.
De afgelopen 2 jaar was de oogst erg slecht. Zware overstromingen in 2014 en in 2015 heel weinig regen. Hierdoor was de oogst in 2016 zeer schaar. Het gevolg is dat er nu echt heel weinig te eten is en de mensen honger lijden .Bernadette heeft 10 families kunnen helpen met 25 kilo rijst, maïsmeel, bonen, olie, suiker, zout en zeep. Verschillende vrouwen begonnen spontaan te huilen toen ze dit alles van Bernadette ontvingen. Een oma begon spontaan te bidden en te danken.
Julia is een meisje uit Mocuba. Zij kwam ook vragen om hulp voor haar zieke oma. Zij woont samen met haar broertje Antonio bij die zieke oma, verdere familie is er niet. Het meisje was erg ontroerd over alles wat ze van Bernadette meekreeg. 3 weken later is oma helaas overleden en stonden de 2 kinderen op straat.  De leiders van het dorp kwamen vervolgens naar Bernadette om te vragen of  Julia (8) en Antonio (5) bij haar mogen komen wonen om voor ze te zorgen. Julia heeft een ernstige vorm van epilepsie waardoor ze ver achter loopt. Het is een grote zorg voor Bernadette erbij, maar samen met haar leraressen van de dagopvang doet ze haar best die kinderen te helpen.
Tina en Eugene, 2 zendelingen uit Zuid Afrika, hebben in oktober een Bijbeltraining gehouden op het terrein van Bernadette. Er waren 15 leerlingen uit verschillende gebieden van Mozambique. Margarida (een medewerkster van Bernadette) heeft gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om de studenten les te geven in het gebruik van medische planten waarmee bv brandwonden en infecties behandeld kunnen worden. Vaak zijn er geen andere medicijnen voorhanden.
Afgelopen oktober kwamen er 2 Amerikanen bij Bernadette, Gorge en Sandra. Zij hadden in een oogkliniek gewerkt en kwamen nu 4 dagen de mensen met oogproblemen helpen. 400 mensen kregen een bril. Voor Bernadette en de artsen was het heel emotioneel om te zien wat het met de mensen doet die ineens weer goed kunnen zien. Ze prijsde en loofde spontaan de Heer. Tevens kreeg iedereen een bijbel. Van de 400 mensen waren er 3 die geen bril nodig hadden. De dagen erna kwamen er nog steeds patiënten terug om te bedanken voor de bril, er was een wereld voor hen opengegaan. Bernadette heeft in begin december ook zelf oogtesten uitgevoerd.
Het leerjaar van de dagopvang zit er op, in oktober hebben 28 kinderen de dagopvang verlaten (zie foto) en zijn ze aangemeld voor de reguliere basisschool. De medewerkers van Bernadette hebben er voor gezorgd dat alle document zijn ingevuld, geboorte aktes zijn geregeld, de schooluniformen, boeken en pennen uitgedeeld. Deze kinderen zijn  klaar voor de volgende stap en hebben bij Bernadette al een flinke voorsprong opgebouwd . In januari gaat de dagopvang weer open en komen er weer veel nieuwe kinderen bij. In oktober is Bernadette naar Zuid Afrika geweest voor een check up in verband met haar gezondheid. Alle testen waar goed. Ook was het fijn om  voor 2 weken even bij haar familie te zijn. Toen Bernadette weer thuis kwam in Mozambique bij haar “gezin”, werd ze warm onthaalt met veel omhelzingen en knuffels. “Mama”was weer thuis. Bernadette vraag gebed voor de volgende punten:

  • De gezondheid van de kinderen en medewerkers en Bernadette
  • Het doen van oogtesten in de kliniek in de toekomst
  • De hongersnood in vele gebieden in en rond Mocuba
  • Het begin van de Aids Support Groep volgend jaar
  • Voor Bernadette en haar medewerkers om ambassadeurs van Jezus te zijn, voor iedereen waarmee ze in kontact komen

Wij van de Stichting, Bernadette en haar kinderen en medewerkers willen u hartelijk bedanken voor de steun in wat voor vorm dan ook in het afgelopen jaar en wij hopen dat u ons het komende jaar niet vergeet. Wij wensen u gezegende feestdagen en een voorspoedig en gezond 2017.
Met een hartelijke groet namens,

Bernadette, Artina, Marieke, Steven en Loes en alle de kinderen en medewerksters in Mocuba