Nieuwsbrief september 2015

Nieuwsbrief, september 2015

Beste supporters,

Het is de hoogste tijd om iets te laten horen over het wel en wee van Bernadette en haar project.
Het was en is het afgelopen half jaar heel moeilijk geweest om contact te krijgen met Bernadette. De reden hiervan is de overstromingen in februari dit jaar. Het is toen noodweer geweest in Mocuba. Veel mensen met name langs de rivier zijn hun huizen kwijtgeraakt. De gehele brug is ingestort. En het telefoonverkeer lag stil. Aangezien herstelwerkzaamheden erg langzaam gaan in Mozambique, was contact met Bernadette niet mogelijk de lijnen lagen eruit. Gelukkig hebben we haar nu soms zomaar in 1 keer bellen aan de lijn.

Ook in Nederland hadden we problemen met de communicatie. Onze site is namelijk gehackt. Gelukkig hebben we Benjamin Heek nog. Hij heeft het probleem opgelost en is bezig een mooie nieuwe website te maken, zodat we ook deze nieuwsbrief weer konden versturen.

Voor veel mensen zijn die overstromingen een ramp geweest. Alle huizen langs de rivier zijn weggevaagd. Ook 2 medewerkers van Bernadette waren op die manier slachtoffer. Heel triest te horen dat zij jaren bezig zijn geweest en hun simpele huis steen voor steen en plaat voor plaat hebben opgebouwd en nu ineens is hun huis weg. Uiteraard doet Bernadette er alles aan zoveel mogelijk te helpen. Gelukkig heeft het terrein van Bernadette weinig schade opgelopen door het slechte weer. Bernadette woont ver van de rivier vandaan.

De kinderopvang is nog steeds een succes. Veel kinderen tussen de 3 en 6 jaar krijgen dagelijks goed onderwijs, goede maaltijden en kunnen kind zijn. De leraressen runnen het project zo goed als zelf met op de achtergrond het wakend oog van Bernadette. Ook volgt Bernadette de vooruitgang van de kinderen die voor het eerst naar de reguliere school gaan. Zo houdt ze ook een goed contact met de plaatselijke scholen.

Regelmatig kreeg Bernadette hulp van jonge mensen die vanuit een Bijbelschool in Amerika uitgezonden werden naar Mozambique. Daar heeft Bernadette veel steun van gehad. Zo hebben ze veel voorlichtingsprogramma’s opgezet voor jonge meisjes op het gebied van hygiëne, weerbaarheid en seksualiteit. Helaas heeft de regering hier ook wat van gehoord en die vindt dat die medewerkers van de Bijbelschool maar in het ziekenhuis moeten komen werken. Jammer voor Bernadette. Maar gelukkig zijn er nu 2 meisjes uit Duitsland gekomen om Bernadette het komende jaar te komen helpen. Het zijn Hannah Tielmann en Lea Bolay. Zij komen via zendelingen die jaren geleden ook werkzaam waren in Mocuba. Hieruit blijkt maar weer hoe belangrijk contacten zijn.

Bij Bernadette wonen 2 kinderen permanent: Feliz en Quina. Feliz woont er al vanaf zijn geboorte en Quina is zijn grote zus. Momenteel is Feliz 6 jaar en Quina is 15 jaar. Toen Quina bij Bernadette kwam wonen was ze 11 jaar. Bernadette heeft heel veel in haar geïnvesteerd op het gebied van voorlichting, omdat meisjes in Mocuba zeer jong seksueel aktief zijn. Bernadette wilde voorkomen dat ze vroeg moeder zou worden met alle gevolgen van dien. Helaas is dat niet gelukt, ongeveer 2 maanden geleden vond Bernadette dat ze wel erg dik werd, na een gesprek met haar werd duidelijk dat ze zwanger was. Het kind is begin september geboren. Het is een meisje geworden en ze heet Annie. Voor Bernadette toch weer een zorg erbij. Hieruit blijkt toch weer hoe moeilijk het is om de cultuur en gewoonte van de mensen te beïnvloeden. Ondanks zoveel zorg raakt een meisje van 15 jaar zwanger, terwijl ze alle kansen heeft op een betere toekomst met een gedegen opleiding. Uiteraard blijft Quina met de baby bij Bernadette wonen. De vader van de baby is gelukkig wel in beeld, maar hij woont ook nog bij zijn familie en is 18 jaar.

In dezelfde week dat de baby werd geboren, is Elisa, een van haar medewerkster, plotseling overleden. Elisa woonde met haar man Arthur bij Bernadette op het terrein. Bernadette heeft Elisa en Arthur jarenlang naar een bijbelschool gestuurd, zodat ze in de toekomst in het project zouden kunnen werken. Arthur is 6 maanden geleden plotseling overleden aan een soort epilepsie. Elisa bleef alleen achter en had de zorg op zich genomen van een aantal weeskinderen. Helaas is zij nu ook plotseling overleden. Waarschijnlijk had Elisa aids wat ze zelf ontkende. Ze heeft vroeger een naar leven gehad met veel seksueel misbruik. Een zeer bewogen week voor Bernadette.

Misschien zult u zich afvragen waar Bernadette haar bemoediging vandaan haalt om door te gaan. Bernadette haalt dat uit het feit dat ze weet dat God haar daar heeft geplaatst met een doel. Dat Hij haar de inspiratie en kracht geeft om dit werk te doen. Ook haalt zij bemoediging uit de omgang met de plaatselijke mensen. Zo heeft ze in juni een vrouwenconferentie georganiseerd. 40 vrouwen van verschillende kerken zijn een weekend bij elkaar gekomen op het terrein van Bernadette en hebben een bijbelstudieweekend gehouden om elkaar te bemoedigen in het geloof en om met elkaar te bidden. Dit zijn ook voor Bernadette belangrijke bemoedigingsmomenten.

De dames van de naaigroep doen het erg goed. Het is een vast groepje van vijf vrouwen. Zij maken alle schooluniformen voor de kinderen van de dagopvang. Tevens maken ze veel kleding en tassen die ze proberen te verkopen. Ook leren ze weer andere vrouwen met de naaimachines te werken Eén vrouw, Josepha steekt er boven uit. Ze loopt ver voor op de rest. Zo heeft ze zelf een naaimachine gekocht en maakt thuis ook kleding voor anderen en heeft hiermee een inkomen gegenereerd.Op deze manier heeft ze het samen met haar man voor elkaar gekregen om een solide huis te bouwen. Haar man heeft ook een handeltje opgezet met kookpannen. Dit echtpaar heeft zelf 5 kinderen en zorgt ook nog eens voor 4 weeskinderen uit de familie.

Zoals u leest is het project in volle gang. Het is soms moeilijk voor Bernadette om een keus te maken toe hoever je kunt helpen. Ook dit is steeds weer een afweging en een leerschool voor haar. Bernadette en wij als Stichting zijn ons terdege bewust dat dit project door veel mensen in Nederland een warm hart wordt toegedragen. Hiervoor zijn wij zeer dankbaar en wij hopen dat u ons in de toekomst blijft steunen zowel in gebed als met financiën.

Een hartelijke groet,

Bernadette, Artina, Marieke, Steven en Loes