Nieuwsbrief Stichting Red de kinderen van Mozambique, september 2022

Beste vrienden van Bernadette,                                                                                             

Het is weer tijd voor een update uit Mocuba, Mozambique, waar veel mooie dingen gebeuren.

De laatste periode van dit schooljaar is weer van start gegaan bij Bernadette. Het schooljaar loopt van februari tot november. Het schooljaar is opgedeeld in 3 periodes waarin dan tussen de 1e-2e periode en 2e-3e periode 2 weken vakantie zit. De afgelopen 2 weken waren de kinderen vrij. Bernadette is altijd benieuwd hoe de kinderen terugkomen na de vakantie, bij haar krijgen ze 2 maaltijden per dag. De meeste kinderen waren gelukkig in goede gezondheid en een paar kinderen hebben extra medische aandacht nodig, welke ingezet gaat worden.
Met de onderwijzers is Bernadette in de vakantie druk bezig geweest om een onderwijsboek op te stellen voor een heel schooljaar. Ze zijn hier enthousiast mee aan de slag gegaan en er ligt nu een mooi onderwijsplan en werkboek voor de kinderen.
De komende maanden staan ook in het teken van het voorbereiden van de overgang van de oudste kinderen naar de lokale school, wat betekent dat schoolformulieren en documenten ingevuld moeten worden, de kinderen een schooluniform, een rugzak, schriften en pennen nodig hebben. Bernadette en Hulisses, één van haar trouwe medewerkers, gaan druk bezig met de voorbereidingen hiervan.

In de afgelopen periode is Bernadette benaderd door een jonge Albino-man die een organisatie gestart is voor Albino’s en hij vroeg haar om advies en hulp. Albino’s hebben het zwaar in Afrika. Niet alleen vanwege het warme klimaat en de beperkte toegang tot goede zonnebrand, hoeden en geschikte kleding met lange mouwen. Ook bestaan er veel vooroordelen. Bernadette heeft praktische adviezen kunnen geven. De organisatie voor mensen met albinisme heeft een kantoor op het terrein van Bernadette en heeft inmiddels 100 leden uit de hele Mocuba omgeving terwijl zij recent zijn gestart, dus mogelijk wordt deze groep nog groter. Bernadette heeft kunnen helpen met zonnebrillen, zonnebrandcrème voor 2 maanden, wat geweldig is, want er is best moeilijk aan te komen. De nieuwe organisatie regelt de dingen zelf en Bernadette helpt zijdelings waar zij kan. Een erg mooi nieuw initiatief.

Een andere mooie ontwikkeling is dat er een oogkliniek gestart wordt in Mocuba, de bouw van de kliniek zelf is afgerond, er zijn nog wat kleine afwerkingen nodig. In deze kliniek kunnen ook oogoperaties uitgevoerd worden. Bernadette houdt nu elke 1e vrijdag van de maand oogconsultatie en deelt dan brillen uit. Afgelopen maand heeft zij 220 mensen kunnen helpen. Dit zal straks stukken minder worden omdat mensen dan professionele hulp in de kliniek kunnen krijgen. En de bedoeling is ook dat daar brillen op maat gemaakt kunnen worden. Degenen die het toch nog nodig hebben probeert Bernadette zo veel als mogelijk te helpen. Haar voorraad brillen raakt op omdat het echtpaar dat dit organiseerde vanuit Amerika ouder wordt en dit transport niet meer kan organiseren. Maar God voorziet middels deze nieuwe kliniek met apparatuur.

Achter het terrein van de stichting Osivela wa Yesu (waar Bernadette woont met de kinderen en werkt) is Bernadette begonnen met de bouw van huizen voor elk van de kinderen die bij haar wonen. Bernadette heeft een 55-jaars gebruik van het terrein van de stichting. Bernadette is geen Mozambikaan en moet elke 5 jaar een verblijfs- en werkvergunning aanvragen. De kinderen hebben geen familie en dus ook geen familie-land waarop zij recht hebben om te wonen. Nu is zij bezig met de bouw van huizen voor de kinderen, die op elk van de kinderen hun naam komt te staan, dit biedt meer zekerheid voor de toekomst. Zij mogen daar dan wonen, want het is hun huis en zij zijn allemaal Mozambikaan. Bernadette heeft het erg mooi uitgedacht en voorbereid. Julia zal altijd hulp nodig hebben en hier is dan ook rekening mee gehouden bij de planning en inrichting van haar huis.

De verblijfsvergunning van Bernadette verloopt in maart volgend jaar en hiervoor moet het nodige papierwerk ingevuld worden. Er is een nieuw systeem en nu zullen deze papieren in Maputo beoordeeld worden. Hier kan best wat tijd overheen gaan, dus Bernadette gaat er op tijd mee beginnen, dit is dan ook meteen een gebedspunt dat dit goed en voorspoedig mag verlopen.

Quina en Isac zijn ook weer verder gegaan met hun studies, Quina studeert voor dokter en richt zich de komende periode op chronische ziektes en HIV. Ze is erg stoer, ook als het gaat om het helpen bij de verzorging van mensen met ernstige wonden, die tot amputatie leiden. Isac is terug naar Maputo om verder te gaan met zijn opleiding verpleegkunde.

Bernadette vraagt om gebed voor:

  • goede gezondheid en bescherming, ook tegen malaria nu de hete periode met muggen er weer aan komt.
  • de studie van Quina en Isac.
  • wijsheid en kennis om de nieuwe papieren in te vullen voor de verlenging van haar verblijfsvergunning.
  • voldoende middelen voor de Albino-jongeren
  • goede voortgang van de bouw van de huizen

Daarnaast is er veel om dankbaar voor te zijn zoals hierboven beschreven. God, onze Vader, heeft in zoveel voorzien. Ook heeft het geregend de afgelopen tijd, alle wateropslagsystemen zit vol, dus Bernadette denkt dat ze de droge periode goed door kan komen.

Dank gaat ook uit naar u, die met Bernadette meeleeft, bidt en ook voor uw trouwe financiële bijdragen die al dit werk mogelijk maken.

Hartelijke groet,

Artina, Loes, Steven en Marieke