Nieuwsbrief, Red de kinderen van Mozambique, december 2018

Beste vrienden, supporters van Bernadette, Het einde van het jaar is weer in zicht, tijd voor een nieuwsbrief vanuit Mozambique. Dit keer een kijkje door de ogen van een vrijwilliger. Bernadette heeft goede contacten met The Peace School Corps uit Amerika. Regelmatig komen er vrijwilligers die een jaar meedraaien binnen het project. Een win win situatie voor beide partijen. ...
Lees meer