Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief Red de weeskinderen van Mozambique December 2012

Hartelijk dank voor uw meeleven en steunen van het project Red de weeskinderen van Mozambique.
Bernadette en ook wij als bestuur zijn blij dat het project, mede dankzij u, het afgelopen jaar voor veel mensen iets heeft kunnen betekenen.

In 2012 is er veel gebeurd.
Veel goede dingen, om u inzicht te geven in wat er zoal gebeurd is, volgt nu een overzichtje:

De Baby’s

 • 60 baby’s hebben melkpoeder gekregen via het project en konden daardoor een goede start maken.
 • bij de 2 wekelijkse bijeenkomst waar de baby’s een medische controle kregen en waar de melkpoeder werd uitgedeeld, is voorlichting gegeven over gezondheid en hygiëne en over het klaarmaken van goed/voedzaam eten voor de baby’s als ze overgaan van melkpoeder op gewoon eten.

De kinderen van de pre-school

 • 90 kinderen hebben afgelopen jaar onderwijs, 2 maaltijden per dag en dit jaar 2 kledingssets gehad.
 • de kinderen van de school hebben basale medische zorg ontvangen, hebben wormenkuren gehad en erg zieke kinderen zijn begeleid naar het ziekenhuis.
 • de kinderen hebben voor thuis een deken en een muskietennet gekregen.
 • de onderwijzers gaan 2x per jaar op huisbezoek bij de kinderen.

De 5 vrouwen die naaiwerk doen

 • Hebben kleding gemaakt voor de kinderen.
 • Hebben anderen geleerd om schooltassen te maken, met de hand en op de machine.
 • Hebben een 12-weekse business class gedaan, het programma heet FUEMO (Future Business Leaders of Mozambique). Ze hebben allemaal een certficaat ontvangen.

Jeugd theater groep/ Gezondheidsvoorlichting voor volwassen

 • Er is een jeugdtheatergroep gestart die middels theater gezondheidsonderwerpen bespreekt. Onderwerpen zijn oa: HIV preventie, hygiëne, sociale onderwerpen en malaria preventie.
 • Dezefde onderwerpen worden ook besproken met volwassenen middels voorlichting.

In de vorige nieuwsbrief heeft u ook kunnen lezen dat het niet altijd even gemakkelijk is.

Toch kijken we met een dankbaar hart terug op alles wat er afgelopen jaar is gebeurd. We willen al het personeel ook bedanken die zich inzetten voor het project, de koks, de leraressen, de nachtwakers, de vrouwen die zich inzetten voor het naaiproject, de inkoper en degenen die in de kliniek helpen.
We hopen dat het project nog vele jaren goed mag lopen. Daarbij is uw gebed en steun zeer welkom.

Wij hebben ook een schoolproject en willen dit graag op basisscholen presenteren. Heeft u een school waar dit kan plaatsvinden, wilt u dan contact met ons opnemen. Wij komen graag uitleg geven en helpen bij het opstarten van het project.

Artina (bestuurslid) is, als u deze bedankbrief ontvangt, net vertrokken naar Mozambique om Bernadette en het project te bezoeken. Uw giften komen altijd ten goede aan het project. Bestuursleden krijgen geen onkostenvergoeding en betalen hun bezoek aan Mozambique zelf.

Wij wensen u Gezegende kerstdagen en alle goeds voor 2013.
Hartelijke groet,

Bernadette, Artina, Steven, Loes en Marieke