Nieuwsbrief november 2014

Nieuwsbrief 24, november 2014

Lieve mensen,

2014 was een bijzonder jaar voor Bernadette en het project in Mozambique.
De helft van het jaar was ze in Zuid Afrika voor haar behandeling van borstkanker. In juli keerde ze terug naar Mozambique, wat haar aan één kant (fysiek) zwaar viel, maar ook veel vreugde gaf. Ze was blij om weer bij Feliz en Quina te zijn en enorm trots op hoe het met de medewerkers en het project ging. De onderwijzeressen van de school hebben hun werk fantastisch gedaan. Maria heeft de leiding genomen en gezorgd dat alles op school goed verliep. Aan het eind van het schooljaar (het is nu zomervakantie daar) konden 35 kinderen naar de reguliere school gaan. Dat is een erg grote groep. Met mooie is, dat op de nieuwe school deze kinderen in één klas zullen komen zodat ze verder kunnen gaan bij wat ze al geleerd hebben, en dat is veel, het alfabet, ze kunnen tot 10 tellen, hun naam schrijven en hun woordenschat is groot, dankzij allerlei Portugeestalige kinderfilms die ze konden kijken.

De vrouwen van het naaiproject hebben opnieuw de schooluniforms gemaakt voor de kinderen die naar de nieuwe school gaan, bestaande uit broek/rok én witte blouse. Ze hebben hard gewerkt om er 35 te maken, met zeer goed resultaat. Deze vrouwen hebben heel zelfstandig gewerkt dit jaar en ook andere commerciële werkzaamheden verricht. Via een Duits echtpaar hebben ze een opdracht gekregen om Afrikaanse hoezen te maken voor een spel dat in Duitsland wordt verkocht. Daarnaast maken ze veel Afrikaanse poppen, onderzetters en tassen die oa verkocht zijn op een zendelingen–conferentie die in Nampula (Mozambique) werd gehouden.

Reagen, een Amerikaanse jonge vrouw, is nu al langere tijd bij Bernadette en woont op het terrein. Zij werkt veel met de tieners. Zij heeft een jongens-voetbalteam opgericht, die voor de wedstrijden les krijgen over hygiëne en HIV. Zij heeft een leesgroep voor kinderen van verschillende leeftijden om hun vaardigheden te vergroten. Daarnaast legt zij ook huisbezoeken af aan HIV positieve patiënten om hun te helpen in hun moeilijke situatie. Via haar voorgangster Tanja, is er geld beschikbaar gekomen om hun huizen te helpen opknappen en nieuwe daken op de huizen te maken, zodat ze goed bestand zijn tegen de regen in het regenseizoen. Ook is er waar nodig beddengoed verstrekt.

Al het personeel is gezond. In de tijd dat Bernadette voor behandeling in Zuid Afrika was, hield het personeel in de ochtend, voordat de school begon, een gebedsbijeenkomst voor Bernadette en haar gezondheid. Dit gebeurt nu nog steeds elke werkdag en wordt er ook samen uit de bijbel gelezen. Elisias leidt dit vaak en soms Bernadette.

Bernadette is de afgelopen weken ziek geweest, ze kreeg malaria. Dit was een enorme aanslag op haar gezondheid. Haar arm raakte gezwollen, ze kreeg huiduitslag en ze merkte dat ze minder goede weerstand heeft, sinds de kankerbehandeling. Gelukkig knapt ze nu op. Quina helpt Bernadette erg goed en vindt het leuk om te koken en te bakken, wat ze ook goed kan.
Goed nieuws is, dat als Bernadette in december naar Zuid Afrika gaat voor haar medische controle, Quina en Feliz met haar meemogen voor 3 weken. Hier is ze erg blij mee en dankbaar voor.

Al met al een enerverend jaar geweest, met veel om dankbaar voor te zijn. Ook zijn we u dankbaar voor het meeleven en meebidden voor Bernadette en het project. Ook dankzij uw financiële steun is dit allemaal mogelijk. Hartelijk dank daarvoor!

We wensen u een goede decembermaand waarin we Jezus komst naar de aarde gedenken en vieren.
Want bovenal gaat onze dank uit naar God, onze Hemelse Vader, die in alles voor ons zorgt.

Hartelijke groet namens het bestuur,

Steven Beukers, Loes Hopman, Artina Vedder en Marieke Fennema